Vitamin K – old

Ve stravě je klíčový obsah vitaminu K

Vitamin K je velmi důležitý pro tvorbu některých faktorů, uplatňujících se při srážení krve, ale účinek warfarinu snižuje. Při léčbě warfarinem by měl být proto příjem vitaminu K ve stravě co nejstálejší. Výkyvy v příjmu vitaminu K mohou vést při předepsané dávce warfarinu ke dvěma možným komplikacím: když jednorázově zkonzumujete velké množství vitaminu K, účinnost warfarinu na srážlivost krve bude snížena a zvýší se riziko trombózy. Když naopak jednorázově výrazně snížíte příjem vitaminu K oproti svému obvyklému příjmu, mohou hrozit krvácivé komplikace. K tomu může dojít například při hladovce, příliš razantní redukční dietě, snížení příjmu potravy během horečnatého onemocnění, průjmech a nemocech, které si vynutí snížení příjmu potravin obecně. Proto je dieta s vyrovnaným obsahem vitaminu K důležitá.

Důležitá je stálost a pravidelnost jídelníčku

I při léčbě warfarinem je důležitá pestrost a vyváženost stravy, včetně dostatečného příjmu ovoce a zeleniny. Rozhodně není správné zeleninu a ovoce ze stravy vyloučit. Možným řešením je nahradit zeleninu s vysokým a nestálým obsahem vitaminu K zeleninou s průměrným a hlavně stabilním obsahem vitaminu K. Denní doporučená dávka vitaminu K je 80–120 μg denně, nicméně cílem diety není nutně dodržení přesně tohoto rozmezí příjmu. Pokud je obsah vitaminu K ve stravě mezi 80 a 300 μg denně, strava nebude mít na léčbu pravděpodobně vliv. V rámci daného rozpětí je důležitá především stálost každodenního příjmu vitaminu K. Musíte se vyvarovat příliš nízkého nebo naopak příliš vysokého denního příjmu vitaminu K mimo uvedené hodnoty.