Podmínky použití

Uživatelé těchto Internetových stránek (dále „Stránky“) souhlasí s tím, že tyto Stránky a jejich obsah používají na vlastní nebezpečí. Společnost PRO.MED.CS Praha a.s., IČ: 00147893, se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4 , Česká republika (dále „Společnost“) je oprávněna kdykoli částečně nebo zcela tyto Stránky upravit nebo odstranit.

Rady a doporučení na Stránkách uváděné nejsou míněny jako závazné pro všechny případy. Ačkoli jsou informace zpracovány ve shodě s údaji schválenými Statním ústavem pro kontrolu léčiv, Společnost nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobenou neodborným postupem při užívání či zneužitím těchto informací.

Stránky obsahují odkazy na internetové stránky třetích stran, ale to automaticky neznamená, že obsah těchto internetových stránek Společnost schvaluje. Společnost nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto internetových stránek ani za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoli formě. Odkazy na další internetové stránky poskytuje pouze z důvodu rychlé a pohodlné orientace a uživatelé je navštěvují na vlastní nebezpečí.

Ochrana osobních údajů

Stránky můžete používat, aniž byste sdělovali jakékoli osobní údaje. Některá data, která osobními údaji nejsou, se automaticky získávají v průběhu Vašich návštěv a jsou z bezpečnostních důvodů uložena na serverech Společnosti nebo na serverech třetích stran. Anonymitu dat zajišťuje Společnost řadou technických a organizačních prostředků. Ke sledování a statistikám návštěvnosti Stránek je využívána služba Google Analytics společnosti Google. Informace o sběru dat v rámci této služby naleznete na www.google.com/intl/cs/policies/privacy.
Společnost neshromažďuje a nevyužívá žádné Vaše osobní údaje.

I když mohou Stránky obsahovat odkazy na další internetové stránky, zásady ochrany osobních údajů zde popsané na jiných internetových stránkách platit nemusí. Máte-li zájem o informace o způsobu sběru osobních údajů a jejich distribuci, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních internetových stránek.

Použití Cookies

Pro přizpůsobení Stránek potřebám uživatelů a zvýšení efektivity Stránek jsou použity Cookies. Cookies jsou textové soubory, které mohou Stránky uložit do Vašeho zařízení, aby identifikovaly právě to zařízení, které se používá pro připojení ke Stránkám, anebo aby uložily informace potřebné pro fungování Stránek. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby Cookies automaticky přijímaly. Ukládání Cookies můžete
v internetovém prohlížeči zrušit nebo upravit jeho nastavení tak, aby Vás před uložením Cookies informoval. Některé funkce Stránek mohou být uložením Cookies podmíněny.